Safe selfie academy

Styrelsen

Image

Caroline Engvall

Grundare av Inte till salu och Safe selfie academy

Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel. Hon driver flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer. Hon är 2018 års Elise Lindqvist-pristagare, Årets modiga Mama, har pratat för riksdag och regering i frågan samt blivit engagerad av Drottning Silvia och prinsessan Sofia att prata om ämnet, både privat och för Childhood Foundation. Caroline Engvall är Safe selfie academys huvudlärare, med fokus på elevers utsatthet online.

Image

Carl Göran Svedin

Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Carl Göran Svedin har framför allt forskat kring barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping (en specialiserad mottagning för barn och ungdomar som varit utsatta för barnmisshandel och sexuella övergrepp) samt Barnahusen i Linköping och Lund. Han initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015. Han har ansvarat för tre tidigare svenska epidemiologiska studier om ungdomars sexualitet och sexuella övergrepp (2004, 2009 och 2014).

Image

Jonas Wennsten

Lärare med speciell kunskap om barns utsatthet på nätet

Sedan 2017 arbetar Jonas som lärare för årskurs 7 - 9 i matematik och NO på Strandskolan i Tyresö. Jonas har även ett försteläraruppdrag som innebär att leda lärarna i arbetet med att utveckla skolans pedagogik på ett sätt som gör att undervisningen blir mer tillgänglig för alla elever. Under 2019 engagerade sig Jonas tillsammans med utvalda elever från Strandskolan i Safe selfie academy, där Jonas och eleverna efter genomförd kurs spridit kunskaper på skolan om vad ungdomar bör känna till om bland annat regler, lagar och säkerhet på nätet.

Image

Emelie Persson-Lindqvist

Hållbarhetschef

Sedan 2014 är Emelie hållbarhetschef på teknikkonsulten Swecos industri & Energisegment där hon jobbar strategisk med hållbarhetsfrågor. Innan Sweco drev hon eget hållbarhetskonsultbolag, WHOLE, samt en populär blogg som hette Miljömamman. Emelie sitter med i styrelsen för den miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra samt i Berghs School of Communications inkluderingsråd. Sedan 2020 sitter hon även med i Safe selfie academys styrelse.

Image

Ewa Thored

Utredare

Ewa Thored är utredare vid Polisen, Region Mitt, sedan 2007. Hon arbetar sedan 2013 med att utreda de sexualbrott mot barn som sker på internet. Ewa är utbildad barnförhörsledare och i arbetet ingår också att klassificera dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Som utredare träffar Ewa både barnen och förövarna. Ewa föreläser bland annat om hur dessa brott kan förebyggas och var också nominerad till Childhoodpriset 2019.

Vill du veta mer?

Kontakta Safe selfie academy