Safe selfie academy

Problemet


"Sexuella övergrepp är den mest integritetskränkande formen av interpersonella övergrepp och innebär de mest påtagliga konsekvenserna vad gäller psykisk och fysisk hälsa."
Carl Göran Svedin, professor emeritus och forskningsledare på Barnafrid, 2017

Enligt den nationella kartläggningen om avklädda bilder/filmer (Barnafrid/Linköpings universitet) har ungefär en fjärdedel av eleverna (25 %) hade någon gång skickat en avklädd bild eller film. De senaste 12 månaderna hade 16 procent av eleverna varit med om att någon som de enbart kände via nätet bett dem skicka sexuella bilder/filmer på sig själva. En stor andel av dem som blivit tillfrågade hade då gjort det (41%).

I en intervjustudie i EU-projektet SPIRTO gav barn och unga råd till vuxna som arbetar med barn:

  • All personal behöver kontinuerlig utbildning om unga och deras nätvanor
  • Alla elever måste få utbildning i skolan om hur de kan vara säkra. Den ska innehålla information om både positiva möjligheter och negativa konsekvenser.
  • Utbildning till spridare!
  • Om bilder sprids på skolan ska skolan agera.
  • Ta det som hänt på allvar!

Allt ovan innehålla Safe selfie academy kunskap om.

Sexuella övergrepp på nätet ses ibland som mindre allvarliga än övergrepp utanför nätet. Professionella och övriga vuxna kanske tänker att det inte är så allvarligt, men forskningen visar på motsatsen. Gemensamt för de barn som utsatts för något övergrepp på nätet var att de mådde avsevärt sämre än andra barn, enligt den nationella kartläggningen (Barnafrid/Linköpings universitet).

Varför behövs Safe selfie academy?

Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar på nätet och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier online (Friends nätrapport, 2017). Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningarna av brottet utnyttjande av barn för sexuell posering kraftigt - och de polisanmälda brotten är bara en liten del av alla brott som sker. Mörkertalet är stort eftersom många barn känner en skuld och skam inför att berätta.

Internet har visat sig vara ett utmärkt verktyg för förövare att ta kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Nätförövarna finns på alla sociala forum som är populära hos barn. Sexualbrott på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar. Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. Detta på grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot.

Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit pressad på bilder eller ha tvingad att utföra övergrepp på sig själv exempelvis via webbkamera.

Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som vi alla kan och behöver ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle. Säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste ungdomsfrågor för att förbygga psykisk ohälsa vid en typ av brott som sällan anmäls på grund av skam, känslor av svek och hot från skickliga förövare.

Effektutvärdering av Safe selfie academy 2019

Under 2019 har 114 elever deltagit i Safe selfie academy och den utvärdering som besvarats av eleverna efter utbildningsdagen visar bland annat att:

89% upplever att de vet ganska mycket, eller mycket mer om utsatthet på nätet.

73% tror ganska mycket, eller mycket mer på sig själva och vad de klarar av.

82% känner sig ganska mycket, eller mycket tryggare i att utbilda andra (när det gäller utsatthet på nätet).

Svarsfrekvens = 100%

Vill du veta mer?

Kontakta Safe selfie academy