Safe selfie academy

Advisory board

  • Lars Uggla, polis – utredare av internetrelaterade sexuella övergrepp på barn
  • Emma Carlström, lärare med speciell inriktning på utsatthet på nätet
  • Ulla Thorslund, leg psykolog med specialkunskap om unga sexualförövare
  • Pigge Werkelin, entreprenör

Vill du veta mer?

Kontakta Safe selfie academy